KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO (RODO)

Szanowny Pacjencie,

Administratorem Twoich danych osobowych jest Justyna Matuła prowadząca działalność gospodarczą
pod nazwą: Fizjo- Forma Justyna Matuła, ul. Kościuszki 52, 37-611 Cieszanów, dodatkowe miejsce prowadzenia działalności: ul. Broniewskiego 24/200, 01-771 Warszawa; numer telefonu +48 790210582, adres e-mail gabinet.fizjoforma@gmail.com.

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
w związku z realizacją usługi medycznej:

1. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania usługi medycznej.

2. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane przez okres wyznaczony zgodnie
z  art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318),

3. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą zniszczone.

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane i przetwarzane w celu wystawienia faktury oraz w celach księgowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wystawienia faktury.

6.Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z wykonywaniem świadczenia usług fizjoterapeutycznych na podstawie:

  • 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ w ramach właściwej rejestracji i udzielania świadczeń zdrowotnych;
  • 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ w ramach prowadzenia Twojej dokumentacji medycznej;
  • 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest kontakt
    w sprawie przypomnienia o wizycie, jej przełożeniu oraz informacji o wynikach prowadzonej konsultacji

7.Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przechowywane
i przetwarzane jedynie w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń.

8. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom na podstawie przepisów prawa.

9. Jako Administrator korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych dostarczających usługi niezbędne dla prawidłowej realizacji świadczeń zdrowotnych, a w związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do wybranego Biura Rachunkowego w celu prowadzenia prawidłowej ewidencji podatkowej
oraz do firm serwisujących oprogramowanie komputerowe. Zapewniamy, że przekazywanie danych zabezpieczone zostanie w sposób właściwy m.in. w oparciu o stosowną umowę zawierającą standardowe klauzule przyjęte przez Komisję Europejską

10. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa
do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.